Prevažanje lesa v gozdarstvu

Les je zelo razširjen material, ki se na veliko uporablja v stavbarstvu in pohištveni industriji. V Sloveniji zelo velik delež površine zasedajo gozdovi, zato ni nič čudnega, da je gozdarstvo in lesno predelovalna industrija pri nas zelo razširjena. Za spravilo lesa iz gozdov je potrebna uporaba gozdarske mehanizacije, ki obsega gozdarske traktorje, prikolice z roko za prekladanje hlodovine, vitle in druge naprave.

Pri spravilu lesa iz gozdnih predelov je tega potrebno zaščititi pred premikanjem na namenskih prikolicah. Hlodovina je namreč precej nevaren tovor, ki lahko ob razsutju povzroči najmanj velik časovni zaostanek pri dobavi, hkrati pa lahko povzroči tudi veliko nevarnost za ostala vozila ali obcestno infrastrukturo. Zato obstajajo strogo določeni predpisi o pravilni pričvrstitvi tovora, ki se jih morajo držati vsi prevozniki hlodovine.

Za vleko posameznih hlodov in mesta poseka se največ uporabljajo gozdarske verige, s katerimi se surovo hlodovino pritrdi na vitelski priključek gozdarskega traktorja. Ker imajo gozdarske verige člene enakomerne debeline, je pritrjevanje hlodovine povsem enostavno. Na priključku so prisotne zareze, ki so debele ravno za posamezni verižni člen. Ko gozdarsko verigo zataknemo za zarezo, jo s tem že ustrezno pritrdimo. Sila hloda, ki vleče v nasprotni smeri od premikanja gozdarskega traktorja, poskrbi za dober oprijem gozdarske verige na leseni hlod in obenem preprečuje, da bi veriga skočila iz zareze na vitlu.

Pri nalaganju hlodovine na gozdarsko prikolico ali tovornjak se uporablja hidravlična roka, s katero je delo zelo enostavno. Za pričvrstitev končne skladovnice hlodov pa se uporabljajo povezovalni trakovi. Ker so zelo močni in gibki, so povezovalni trakovi kot nalašč za privezovanje takih težkih bremen. Poleg tega imajo povezovalni trakovi praviloma tudi sistem za zategovanje z zobatim vitelskim mehanizmom, ki preprečuje zdrs in s tem rahljanje traku. Zato lahko tovor ostane nepremično in varno privezan brez nevarnosti sesutja.